Kariera

AKTUALNE OFERTY PRACY:

Rekrutujemy na wszystkie z poniższych stanowisk. Wszystkie ogłoszenia są aktualne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i przesyłania CV na adres mailowy: rekrutacja@zec-service.com.pl :

Twój zakres obowiązków:

 • Organizacja pracy podległych pracowników produkcyjnych;
 • Nadzór na terminowym wykonaniem zgodnie z harmonogramami;
 • Codzienne raportowanie o stanie realizacji produkcji;
 • Organizacja pracy według procesów technologicznych i norm czasowych;
 • Dobór technologii, narzędzi i urządzeń produkcyjnych;
 • Współpraca ze zleceniodawcami w zakresie realizacji zamówień;
 • Współpraca z technologami, konstruktorami, planistami w zakresie optymalizacji procesów technologicznych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku – mistrz produkcji metalowej.
 • Wymagana umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych.
 • Wskazane wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe), minimum średnie techniczne.
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego (warunek konieczny).
 • Znajomość prac związanych z obróbki plastycznej, skrawaniem, prac ślusarskich, frezarkami, tokarkami, wytaczarkami.
 • Znajomość programów AUTOCAD.

Twój zakres obowiązków: 

 • Prawidłowe i terminowe wysyłki.
 • Kompletacje zamówień.
 • Zachowanie odpowiedniej kolejności wysyłki.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku logista, magazynier lub pokrewnym.
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Samodzielność.
 • Dokładność oraz sumienność.
 • Umiejętność podstawowego czytania dokumentacji technicznej.
 • Warunek konieczny: uprawnienia do obsługi wózków widłowych czołowytch – uprawnienia UDT.

Twój zakres obowiązków: 

 • Analiza stanu BHP oraz prowadzenie przeglądów na stanowiskach pracy i w miejscach wykonywania zadań przez pracowników.
 • Udział w opracowaniu i opiniowaniu instrukcji dot. BHP dla poszczególnych stanowisk pracy.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP przez pracowników.
 • Opracowywanie planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań z wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych oraz udział w ustalaniu ich okoliczności.
 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych urządzeń modernizowanych (remontowanych).
 • Nadzór nad zaopatrzeniem pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej.
 • Prowadzenie ogólnych szkoleń pracowniczych z BHP.
 • Nadzór nad instruktażem pracowników podwykonawców w zakresie BHP.
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Nadzór nad instruktażami i szkoleniami w zakresie ewakuacji p.poż.
 • Prowadzenie procesów reklamacyjnych.
 • Wsparcie w zakresie gospodarki odpadami.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie min. 1 rok na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie kierunkowe.
 • prawo jazdy kat. B – mile widziane.

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja czynności serwisowych w obszarze urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami umów serwisowych.
 • Wykonywanie napraw i regulacji w serwisowanych urządzeniach.
 • Regularne przeprowadzanie audytów urządzeń dźwigowych.

Nasze wymagania:

 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych.
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.
 • Uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, suwnic, wciągników i wciągarek. – mile widziane.
 • Doświadczenie min. 1 rok.

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie podmiotów zewnętrznych oraz nadzór nad tymi pracami.
 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, wykonywanie pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).

Twój zakres obowiązków:

 • wykonywanie montażu i remontów urządzeń ciepłowniczych ( w tym węzłów cieplnych),
 • utrzymanie odpowiedniej sprawności urządzeń, bieżące usuwanie awarii,
 • współpraca z nadzorem.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe o profilu mechanicznym;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność analizy i praca w zespole,
 • zdolność do pracy powyżej 3 m,

 

Twój zakres obowiązków:

 • spawanie rurociągów ze stali czarnej doczołowo, pozycje wymuszone  [141 TIG]

Nasze wymagania:

 • umiejętność spawania 141 (TIG) – do wykonania próbka weryfikacyjna,
 • umiejętność spawania na podstawie rysunku technicznego,
 • zdolność do pracy powyżej 3m,
 • podstawowa znajomość pracy na warsztacie i/lub budowie,
 • rzetelność i solidność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • podstawowa umiejętność obsługi elektronarzędzi, min. szlifierki prostej i kątowej,
 • mile widziane certyfikat spawalniczy.

 

Twój zakres obowiązków:

 • kontrola i nadzór nad prowadzonymi pracami spawalniczymi (wytwarzanie, remonty, modernizacje, montaż, próby robocze) ;
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji spawalniczej ;
 • współpraca z jednostkami notyfikowanymi ;
 • pozyskiwanie nowych technologii ;
 • opiniowanie zapytań ofertowych oraz poddostawców w zakresie spawania ;
 • opiniowanie w zakresie zakupu nowych urządzeń spawalniczych oraz zatrudnianiu nowych spawaczy ;
 • nadzór nad uprawnieniami oraz szkoleniami spawaczy.

Nasze wymagania:

 • uprawnienia Międzynarodowego / Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE / EWE);
 • wykształcenie techniczne (preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn, energetyka);
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i samoorganizacja;
 • komunikatywność, myślenie analityczne;
 • otwartość na zmiany i umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości oraz przestrzeniach zamkniętych;
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód z możliwością wykorzystania do celów służbowych;
 • gotowość do wyjazdów;
 • mile widziane: doświadczenie w nadzorowaniu prac spawalniczych i znajomość zagadnień z zakresu spawalnictwa związanych z branżą energetyczną, przemysłową, kolejową, utrzymania ruchu (w tym dyrektywy 2014/68/WE oraz PN-EN 15085); posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i maszyn na stanowisku dozoru i eksploatacji; uprawnienia do przeprowadzania badań NDT.

 

Twój zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej (złożeniowej oraz detalicznej) oraz tworzenie na jej podstawie wewnętrznej dokumentacji produkcyjnej,
 • opracowywanie dokumentacji elektronicznej wyrobów (CAD, model 3D) do obróbki CNC,
 • udział w procesie ofertowania zapytań ofertowych dla klientów,
 • analiza wymagań jakościowych oraz możliwości produkcyjnych ofertowanych projektów,
 • wprowadzanie oraz nadzór nad zmianami w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej produkowanych wyrobów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z klientami w zakresie optymalizacji produkowanych wyrobów,
 • ścisła współpraca z Mistrzami, Kontrolą Jakości oraz pracownikami produkcyjnymi (optymalizacja, wprowadzanie zmian),
 • wyszukiwanie, pozyskiwanie oraz projektowanie optymalnego oprzyrządowania produkcyjnego,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną oraz jej tworzeniem (rysunki CAD, modele 3D),
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Konstruktora w branży produkcyjnej,
 • znajomość procesów obróbki stali,
 • znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks oraz narzędzi pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego (B1) w mowie i piśmie,
 • samodzielność, jak również umiejętność pracy z zespole,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Twój zakres obowiązków:

 • opracowywanie procesów technologicznych i norm czasu operacji,
 • dobór technologii, narzędzi i maszyn,
 • dobór i przygotowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • współpraca ze zleceniodawcami w zakresie technologii produkcji,
 • projektowanie i wykonywanie prostego oprzyrządowania,
 • współpraca z produkcją i optymalizacja procesów technologicznych,
 • rozliczanie zleceń produkcyjnych.

Nasze wymagania

 • znajomość obróbki plastycznej, skrawaniem, prac ślusarskich i spawalniczych oraz cięcia laserowego i gazowego,
 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe), minimum: średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technologa produkcji metalowej,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora.
 • mile widziana znajomość programowania maszyn CNC (lasery, frezarki)
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego (mile widziany AutoCAD)
 • dobra znajomość systemu Microsoft Office

Twój zakres obowiązków:

 • Kontrola jakości w toku realizacji usługi.
 • Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli i badań.
 • Ocena wyrobu gotowego, kontrola i kompletacja dokumentów jakościowych.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów Inwestora oraz UDT.
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych robót realizowanych przez Spółkę i przez ewentualnych Podwykonawców w ramach realizowanego zadania.
 • Analizowanie pomiarów jakościowych oraz współrzędnościowych detali, produktów oraz komponentów.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie techniczne.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Praktyczna wiedza z zakresu metrologii warsztatowej.
 • Umiejętność posługiwania się podstawowym wyposażeniem do pomiaru długości i kąta.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odporność na stres.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane: uprawnienia do przeprowadzania badań NDT oraz znajomość zagadnień związanych z procesem spawania.
 • umowa o pracę
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Montaż rusztowań na obiektach przemysłowych (sektor energetyczny).

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w montażu rusztowań.
 • Uprawnienia montera rusztowań – książeczka montera rusztowań (mile widziana).
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat,
 • praca jednozmianowa 6:00-14:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:00-14:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.
 • Spawanie rurociągów i konstrukcji stalowych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie izolacji termicznych na obiektach przemysłowych (sektor energetyczny).

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w montażu izolacji termicznych.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.

Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy oraz normy jakości we współpracy z kierownikiem kontraktu.
 • Koordynacja robót w zakresie sieci zewnętrznych, cieplnych, gazowych, wodnokanalizacyjnych.
 • Rozliczanie robót instalacyjnych z zamawiającym i podwykonawcami;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie branży sanitarnej
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych min.5 lata – preferowana budowa sieci cieplnych;
 • uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych min.5 lata;
 • dobra znajomość obsługi MS Office, AutoCad;
 • znajomości zasad kosztorysowania/wyceny robót sanitarnych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane uprawnienia energetyczne grupa 2.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń do produkcji energii cieplnej.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, wykonywanie pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że Administratorem danych jest ZEC SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Anna DrekoKariera