Kariera

AKTUALNE OFERTY PRACY:

Rekrutujemy na wszystkie z poniższych stanowisk. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami:

Twój zakres obowiązków:

 • kontrola i nadzór nad prowadzonymi pracami spawalniczymi (wytwarzanie, remonty, modernizacje, montaż, próby robocze) ;
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji spawalniczej ;
 • współpraca z jednostkami notyfikowanymi ;
 • pozyskiwanie nowych technologii ;
 • opiniowanie zapytań ofertowych oraz poddostawców w zakresie spawania ;
 • opiniowanie w zakresie zakupu nowych urządzeń spawalniczych oraz zatrudnianiu nowych spawaczy ;
 • nadzór nad uprawnieniami oraz szkoleniami spawaczy.

Nasze wymagania:

 • uprawnienia Międzynarodowego / Europejskiego Inżyniera Spawalnika (IWE / EWE);
 • wykształcenie techniczne (preferowane kierunki: mechanika, budowa maszyn, energetyka);
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji i samoorganizacja;
 • komunikatywność, myślenie analityczne;
 • otwartość na zmiany i umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • brak przeciwskazań do pracy na wysokości oraz przestrzeniach zamkniętych;
 • prawo jazdy kategorii B oraz własny samochód z możliwością wykorzystania do celów służbowych;
 • gotowość do wyjazdów;
 • mile widziane: doświadczenie w nadzorowaniu prac spawalniczych i znajomość zagadnień z zakresu spawalnictwa związanych z branżą energetyczną, przemysłową, kolejową, utrzymania ruchu (w tym dyrektywy 2014/68/WE oraz PN-EN 15085); posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń i maszyn na stanowisku dozoru i eksploatacji; uprawnienia do przeprowadzania badań NDT.

 

Twój zakres obowiązków:

 • Nadzór nad realizacją robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną, harmonogramy oraz normy jakości we współpracy z kierownikiem kontraktu.
 • Koordynacja robót w zakresie sieci zewnętrznych, cieplnych, gazowych, wodnokanalizacyjnych.
 • Rozliczanie robót instalacyjnych z zamawiającym i podwykonawcami;
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie branży sanitarnej
 • doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych min.5 lata – preferowana budowa sieci cieplnych;
 • uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych min.5 lata;
 • dobra znajomość obsługi MS Office, AutoCad;
 • znajomości zasad kosztorysowania/wyceny robót sanitarnych;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane uprawnienia energetyczne grupa 2.

Twój zakres obowiązków:

 • Przegląd (czyszczenie i sprawdzenie wszystkich połączeń) w szafach elektrycznych wszystkich maszyn.
 • Przeglądy ( czyszczenie i sprawdzenie wszystkich połączeń)  rozdzielni elektrycznych.
 • Naprawy i wymiany oraz instalacja nowego oświetlenia stanowiskowego oraz w pomieszczeniach socjalnych i biurach.
 • Naprawy instalacji elektrycznej maszyn ( wymiany styczników, naprawy przewodów zasilających, wymiany wyłączników krańcowych itp.).
 • Odłączenie i ponowne podłączenie silników maszyn w przypadku takiej konieczności oraz wymiany silników.
 • Podłączenia nowych maszyn.
 • Wykonanie nowych instalacji elektrycznych.
 • Pomiary skuteczności zerowania maszyn – jeśli posiada takie uprawnienia.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku elektromontera.
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych (co najmniej E1 do 1kV).
 • Wskazane wykształcenie elektryczne (kierunkowe).
 • Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej maszyn.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.

Twój zakres obowiązków:

 • opracowywanie procesów technologicznych i norm czasu operacji,
 • dobór technologii, narzędzi i maszyn,
 • dobór i przygotowanie zapotrzebowania materiałowego,
 • współpraca ze zleceniodawcami w zakresie technologii produkcji,
 • projektowanie i wykonywanie prostego oprzyrządowania,
 • współpraca z produkcją i optymalizacja procesów technologicznych,
 • rozliczanie zleceń produkcyjnych.

Nasze wymagania

 • znajomość obróbki plastycznej, skrawaniem, prac ślusarskich i spawalniczych oraz cięcia laserowego i gazowego,
 • wykształcenie wyższe techniczne (kierunkowe), minimum: średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technologa produkcji metalowej,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku konstruktora.
 • mile widziana znajomość programowania maszyn CNC (lasery, frezarki)
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego (mile widziany AutoCAD)
 • dobra znajomość systemu Microsoft Office

Twój zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej (złożeniowej oraz detalicznej) oraz tworzenie na jej podstawie wewnętrznej dokumentacji produkcyjnej,
 • opracowywanie dokumentacji elektronicznej wyrobów (CAD, model 3D) do obróbki CNC,
 • udział w procesie ofertowania zapytań ofertowych dla klientów,
 • analiza wymagań jakościowych oraz możliwości produkcyjnych ofertowanych projektów,
 • wprowadzanie oraz nadzór nad zmianami w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej produkowanych wyrobów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z klientami w zakresie optymalizacji produkowanych wyrobów,
 • ścisła współpraca z Mistrzami, Kontrolą Jakości oraz pracownikami produkcyjnymi (optymalizacja, wprowadzanie zmian),
 • wyszukiwanie, pozyskiwanie oraz projektowanie optymalnego oprzyrządowania produkcyjnego,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną oraz jej tworzeniem (rysunki CAD, modele 3D),
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Konstruktora w branży produkcyjnej,
 • znajomość procesów obróbki stali,
 • znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks oraz narzędzi pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego (B1) w mowie i piśmie,
 • samodzielność, jak również umiejętność pracy z zespole,
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Twój zakres obowiązków:

 • Opracowanie ramowego harmonogramu realizacji w oparciu o dane kontraktowe,
 • Opracowanie szczegółowego budżetu realizacji projektu,
 • Sterowanie przebiegiem projektu.
 • Kontrola terminów, zakresu realizacji projektu oraz jakości usług.
 • Raportowanie o wynikach realizacji poszczególnych etapów projektu, zagrożeniach (zakres, budżet, terminy, jakość) oraz sporządzanie raportu końcowego,
 • Koordynacja prawidłowej realizacji umów i zleceń.
 • Odpowiedzialność za właściwy merytorycznie opis dokumentów księgowych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe.
 • Dyspozycyjność.
 • Prawojazdy kat.B.
 • Dobra znajomość Excel.
 • Wiedza techniczna.
 • Umiejętność czytania umów formalno-prawnych.
 • Umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej.
 • Otwartość.
 • Umiejętność pracy w zespole oraz kierowania zespołem.
 • Uprawnienia dozorowe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.

Twój zakres obowiązków:

 • Przydzielanie pracy podległym pracownikom.
 • Nadzorowanie zaopatrzenia i obsługi stanowisk pracy w brygadzie.
 • Udzielanie pomocy podległym pracownikom przy realizacji zadań.
 • Terminowe realizowanie zadań.
 • Nadzór nad właściwą eksploatacją sprzętu i urządzeń podległych pracowników.
 • Zgłaszanie awarii.
 • Współpraca z Kontrolerami Jakości oraz innymi brygadzistami.
 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie i zarządzania grupą ludzi.
 • Otwartość.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.

Twój zakres obowiązków:

 • Realizacja czynności serwisowych w obszarze urządzeń dźwigowych zgodnie z wymogami umów serwisowych.
 • Wykonywanie napraw i regulacji w serwisowanych urządzeniach.
 • Regularne przeprowadzanie audytów urządzeń dźwigowych.

Nasze wymagania:

 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych.
 • Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.
 • Uprawnienia UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, suwnic, wciągników i wciągarek. – mile widziane.
 • Doświadczenie min. 1 rok.

Twój zakres obowiązków:

 • Spawanie rur TIG-iem na urządzeniach energetycznych.

Nasze wymagania:

 • Czytanie dokumentacji warsztatowej.
 • Dyspozycyjność.
 • Dokładność.
 • Uprawnienia UDT.
 • Doświadczenie min. 1 rok.

Twój zakres obowiązków:

 • Praca jednozmianowa od 6:00 do 14:00.
 • Prawidłowe i terminowe wysyłki.
 • Kompletacje zamówień.
 • Zachowanie odpowiedniej kolejności wysyłki.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku logista, magazynier lub pokrewnym.
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Samodzielność.
 • Dokładność oraz sumienność.
 • Umiejętność podstawowego czytania dokumentacji technicznej.
 • Warunek konieczny: uprawnienia do obsługi wózków widłowych czołowytch – uprawnienia UDT.

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa frezarek i wytaczarek manualnych.
 • Obróbka detali na tych obrabiarkach wg dokumentacji rysunkowej i karty technologicznej.
 • Dobór narzędzi, parametrów obróbki.
 • Wykonywanie elementów zgodnie z rysunkiem technicznym.
 • Kontrola i dbanie o jakość na etapie produkcyjnym, wprowadzanie poprawek.
 • Wsparcie uruchomień nowych produktów na maszynach CNC.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku obróbki skrawaniem.
 • Doświadczenie w obsłudze frezarek CNC.
 • Znajomość sterowania Fanuc i Heidenhain – mile widziane.
 • Wskazane wykształcenie techniczne (kierunkowe).
 • Wskazana praktyczna znajomość obrabiarek manualnych.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego.
 • Wskazane uprawnienia do obsługi suwnic/żurawików.
 • Praktyczna znajomość dłutownicy będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i dokładność.
 • Dopuszczamy możliwość przyuczenia do zawodu.

Twój zakres obowiązków:

 • Kontrola jakości w toku realizacji usługi.
 • Dokumentowanie przeprowadzonych kontroli i badań.
 • Ocena wyrobu gotowego, kontrola i kompletacja dokumentów jakościowych.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej do odbiorów Inwestora oraz UDT.
 • Uczestniczenie w odbiorach częściowych robót realizowanych przez Spółkę i przez ewentualnych Podwykonawców w ramach realizowanego zadania.
 • Analizowanie pomiarów jakościowych oraz współrzędnościowych detali, produktów oraz komponentów.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie techniczne.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Praktyczna wiedza z zakresu metrologii warsztatowej.
 • Umiejętność posługiwania się podstawowym wyposażeniem do pomiaru długości i kąta.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz odporność na stres.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziane: uprawnienia do przeprowadzania badań NDT oraz znajomość zagadnień związanych z procesem spawania.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 7:00-15:00

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i montaż armatury ,kształtek rur stalowych i PP.
 • Remonty urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Wykonywanie prac pomocniczych w branży budowlanej.
 • Ścisła współpraca z brygadzistą i nadzorem.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok.
 • Uprawnienia energetyczne E2.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane).
 • Obsługa przyrządów pomiarowych i elektronarzędzi.
 • Uprawnienia do obsługi kosza lub zwyżki.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 7:00-15:00

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.
 • Spawanie rurociągów i konstrukcji stalowych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych min. 1 rok.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Uprawnienia spawalnicze TIG/MIG/MAG/elektroda.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Twój zakres obowiązków:

 • Spawanie pod UT i RT, rurociągi od DN 20 do DN 500 oraz blachy.

Nasze wymagania:

 • Czytanie dokumentacji warsztatowej.
 • Dyspozycyjność.
 • Możliwość pracy w soboty i nadgodzinach.
 • Mile widziane doświadczenie w  spawaniu met. 135/136.

Twój zakres obowiązków:

 • Praca jednozmianowa od 6:00 do 14:00.
 • Obsługa frezarek FWU, FWR i tokarek manualnych TUG, TUR, TR.
 • Obróbka detali na tych obrabiarkach wg dokumentacji rysunkowej i karty technologicznej.
 • Dobór narzędzi, parametrów obróbki.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku obróbki skrawaniem.
 • Wykształcenie techniczne (kierunkowe).
 • Wymagana umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych.
 • Praktyczna znajomość obrabiarek manualnych.
 • Praktyczna znajomość dłutownicy, wiertarek promieniowych będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość rysunku technicznego.
 • Uprawnienia do obsługi suwnic/żurawików.
 • Dopuszczamy możliwość przyuczenia do zawodu.
 • Dopuszczamy możliwość wyboru jednego ze stanowisk.

Twój zakres obowiązków:

 • Organizacja pracy podległych pracowników produkcyjnych.
 • Nadzór nad terminowym wykonaniem prac, zgodnie z harmonogramami.
 • Organizacja pracy wg procesów technologicznych i norm czasowych.
 • Dobór technologii, narzędzi i urządzeń produkcyjnych.
 • Utrzymywanie reżimu technologicznego.
 • Współpraca z technologami, konstruktorami, planistami w zakresie optymalizacji prosesów technologicznych.
 • Rozlicznie czasowe zleceń produkcyjnych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku – brygadzista produkcji metalowej m.in. 2 lata.
 • Wymagana umiejętność obsługi narzędzi pomiarowych.
 • Wskazane wykształcenie średnie techniczne.
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego.
 • Znajomość prac związanych z obróbką plastyczną, skrawaniem oraz prac ślusarskich.
 • umowa o pracę
 • pełny etat,
 • praca jednozmianowa 6:00-14:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:00-14:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.
 • Spawanie rurociągów i konstrukcji stalowych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie izolacji termicznych na obiektach przemysłowych (sektor energetyczny).

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w montażu izolacji termicznych.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Montaż rusztowań na obiektach przemysłowych (sektor energetyczny).

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w montażu rusztowań.
 • Uprawnienia montera rusztowań – książeczka montera rusztowań (mile widziana).
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa na terenie ALSTOM Wrocław

Twój zakres obowiązków:

 • Przeglądy, naprawy, konserwacja maszyn produkcyjnych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe.
 • Znajomość mechaniki.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa pras krawędziowych CNC.
 • Pisanie i korygowanie programów na maszynie.
 • Gięcie elementów z blachy (stal czarna i chromoniklowa).
 • Dobór narzędzi (stempli i matryc) i parametrów obróbki.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku operatora pras krawędziowych CNC (min. 2 lata).
 • Mile widziana jest znajomość sterownika Touch B oraz DA-65.
 • Wskazane wykształcenie techniczne (kierunkowe).
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego.
 • Wskazane uprawnienia do obsługi suwnic/żurawików.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa maszyn produkcyjnych (głównie walców).
 • Wykonywanie drobnych prac ślusarskich.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarskim lub podobnym.
 • Wskazane wykształcenie zawodowe techniczne.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego.
 • Posiadanie uprawnienia do obsługi suwnic.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac ślusarskich na zakładzie produkcyjnym

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarskim lub podobnym
 • Wskazane wykształcenie zawodowe techniczne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego 
 • Posiadanie uprawnienia do obsługi suwnic będzie dodatkowym atutem
 • Samokontrola
 • Umiejętność samodzielnej pracy 
 • Dokładność i sumienność
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 7:00-15:00

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektrycznych i mechanicznych.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i mechanicznych z na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa i naprawa układów elektrycznych maszyn.
 • Obsługa i naprawa instalacji elektrycznej zasilania maszyn i oświetlenia.
 • Montaż dodatkowych obwodów elektrycznych w hali produkcyjnej.
 • Pomiary obwodów elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku elektromontera.
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych (co najmniej E1 do 1kV).
 • Wskazane wykształcenie elektryczne (kierunkowe).
 • Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej maszyn.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie podmiotów zewnętrznych oraz nadzór nad tymi pracami.
 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, wykonywanie pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń do produkcji energii cieplnej.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, wykonywanie pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że Administratorem danych jest ZEC SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Anna DrekoKariera