Kariera

AKTUALNE OFERTY PRACY:

Twój zakres obowiązków:

 • Analiza stanu BHP oraz prowadzenie przeglądów na stanowiskach pracy i w miejscach wykonywania zadań przez pracowników.
 • Udział w opracowaniu i opiniowaniu instrukcji dot. BHP dla poszczególnych stanowisk pracy.
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP przez pracowników.
 • Opracowywanie planu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Sporządzanie sprawozdań z wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych oraz udział w ustalaniu ich okoliczności.
 • Uczestnictwo w odbiorach technicznych urządzeń modernizowanych (remontowanych).
 • Nadzór nad zaopatrzeniem pracowników w odzież roboczą, ochronną i sprzęt ochrony osobistej.
 • Prowadzenie ogólnych szkoleń pracowniczych z BHP.
 • Nadzór nad instruktażem pracowników podwykonawców w zakresie BHP.
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Nadzór nad instruktażami i szkoleniami w zakresie ewakuacji p.poż.
 • Prowadzenie procesów reklamacyjnych.
 • Wsparcie w zakresie gospodarki odpadami.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Wykształcenie kierunkowe.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa na terenie ALSTOM Wrocław

Twój zakres obowiązków:

 • Przeglądy, naprawy, konserwacja maszyn produkcyjnych.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe.
 • Znajomość mechaniki.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 7:00-15:00 + możliwość pełnienia płatnych dyżurów domowych
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i montaż armatury ,kształtek rur stalowych i PP.
 • Remonty urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Wykonywanie prac pomocniczych w branży budowlanej.
 • Ścisła współpraca z brygadzistą i nadzorem.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacyjne Gr.2.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane).
 • Obsługa przyrządów pomiarowych i elektronarzędzi.
 • Uprawnienia do obsługi kosza lub zwyżki.
 • umowa o pracę
 • pełny etat,
 • praca jednozmianowa 6:00-14:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:00-14:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie remontów kotłów parowych i wodnych.
 • Wykonywanie remontów urządzeń ciepłowniczych i energetycznych.
 • Montaż sieci i instalacji cieplnych.
 • Spawanie rurociągów i konstrukcji stalowych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie remontów, montażu instalacji i urządzeń energetycznych.
 • Uprawnienia energetyczne E2 (mile widziane).
 • Uprawnienia spawalnicze.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie izolacji termicznych na obiektach przemysłowych (sektor energetyczny).

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w montażu izolacji termicznych.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Montaż rusztowań na obiektach przemysłowych (sektor energetyczny).

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w montażu rusztowań.
 • Uprawnienia montera rusztowań – książeczka montera rusztowań (mile widziana).
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa wypalarek laserowych CNC ze sterowaniem PRIMACH 9000L.
 • Obsługa wypalarki laserowej CNC ze sterowaniem ByVision Cutting.
 • Obsługa wypalarki gazowej CNC ze sterowaniem MGM MS 10.
 • Prace logistyczne w zakresie obsługi wypalarek laserowych.
 • Przygotowanie materiałów do cięcia zgodnie z programami palenia.
 • Współpraca z programistami w zakresie przebiegu produkcji.
 • Obsługa i proste programowanie lasera z pulpitu sterowniczego.
 • Wykonywanie prostego oprzyrządowania.
 • Współpraca z produkcją i optymalizację procesów technologicznych cięcia.

Nasze wymagania:

 • Znajomość procesów cięcia laserowego.
 • Wskazana znajomość procesów spawalniczych.
 • Wskazane wykształcenie średnie techniczne.
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku operatora wypalarek laserowych.
 • Dobra znajomość rysunku technicznego. 
 • Uprawnienia spawacza (mile widziane).
 • Wskazane uprawnienia do obsługi suwnic.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca trzyzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00; 22:00-6:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa pras krawędziowych CNC.
 • Pisanie i korygowanie programów na maszynie.
 • Gięcie elementów z blachy (stal czarna i chromoniklowa).
 • Dobór narzędzi (stempli i matryc) i parametrów obróbki.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku operatora pras krawędziowych CNC.
 • Mile widziana jest znajomość sterownika Touch B oraz DA-65.
 • Wskazane wykształcenie techniczne (kierunkowe).
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego.
 • Wskazane uprawnienia do obsługi suwnic/żurawików.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa maszyn produkcyjnych (głównie walców).
 • Wykonywanie drobnych prac ślusarskich.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarskim lub podobnym.
 • Wskazane wykształcenie zawodowe techniczne.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego.
 • Posiadanie uprawnienia do obsługi suwnic.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa oczyszczarek strumieniowo-ściernych.
 • Wykonywanie drobnych prac ślusarskich.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarskim lub podobnym.
 • Wskazane wykształcenie zawodowe techniczne.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego.
 • Posiadanie uprawnienia do obsługi suwnic.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca dwuzmianowa 6:00-14:00; 14:00-22:00

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie prac ślusarskich na zakładzie produkcyjnym

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku ślusarskim lub podobnym
 • Wskazane wykształcenie zawodowe techniczne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej – znajomość rysunku technicznego 
 • Posiadanie uprawnienia do obsługi suwnic będzie dodatkowym atutem
 • Samokontrola
 • Umiejętność samodzielnej pracy 
 • Dokładność i sumienność

To oferujemy:

 • Pracę w rozwijającej się, stabilnej firmie rodzinnej, istniejącej na rynku od 29 lat
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę + zmienne dodatki,
 • Możliwość uczestnictwa w „Programie Mentorskim”, mającym na celu przekazywanie specjalistycznej wiedzy przez doświadczonych pracowników,
 • Benefity, takie jak: wczasy pod gruszą, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, karta Multisport, prywatna opieka w LuxMed, paczki mikołajkowe dla dzieci,
 • Bezpieczeństwo pracy w oparciu o Program Świadomy-odpowiedzialny-bezpieczny
 • Szkolenia,
 • Możliwość przyłączenia się do firmowej drużyny biegowej.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 7:00-15:00

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektrycznych i mechanicznych.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i mechanicznych z na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

Twój zakres obowiązków:

 • Obsługa i naprawa układów elektrycznych maszyn.
 • Obsługa i naprawa instalacji elektrycznej zasilania maszyn i oświetlenia.
 • Montaż dodatkowych obwodów elektrycznych w hali produkcyjnej.
 • Pomiary obwodów elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku elektromontera.
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych (co najmniej E1 do 1kV).
 • Wskazane wykształcenie elektryczne (kierunkowe).
 • Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej maszyn.
 • Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi.
 • Samokontrola.
 • Umiejętność samodzielnej pracy.
 • Dokładność i sumienność.
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30
 • specjalista 

Twój zakres obowiązków:

 • Przygotowanie miejsca pracy, dopuszczenie podmiotów zewnętrznych oraz nadzór nad tymi pracami.
 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, wykonywanie pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • praca jednozmianowa 6:30-14:30

Twój zakres obowiązków:

 • Wykonywanie bieżących prac w zakresie przeglądów, eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów urządzeń do produkcji energii cieplnej.
 • Montaż i uruchamianie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych oraz AKPiA zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokalizacja oraz usuwanie wszelkich usterek i awarii urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych.
 • Naprawa układów sterowania, wykonywanie pomiarów, regulacji oraz zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.

Nasze wymagania:

 • Kierunkowe wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Zdolność organizacji pracy własnej.
 • Samodzielność i inicjatywa w realizacji powierzonych zadań.
 • Umiejętność pracy w grupie.
 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość przepisów BHP w energetyce oraz przepisów branżowych.
 • Uprawnienia w zakresie Eksploatacji urządzeń do 1 kV (mile widziane uprawnienia powyżej 1 kV).
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że Administratorem danych jest ZEC SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Grzegorz PasławskiKariera