ZEC SERVICE

_______

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe

______

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji kompleksowych usług remontowych, modernizacyjnych i montażowych urządzeń i instalacji energetycznych i przemysłowych.

Czytaj więcej

Produkcja detali i podzespołów

______

Posiadamy zaplecze produkcyjno-remontowe pozwalające na seryjną produkcję detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego.

Czytaj więcej

Utrzymanie ruchu, serwis i eksploatacja

______

Realizujemy usługi serwisowe i eksploatacyjne urządzeń, instalacji technicznych w obiektach przemysłowych i energetycznych, w tym instalacji elektroenergetycznych.

Czytaj więcej

Inżynieria cieplna

______

Świadczymy usługi związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, dostawą urządzeń i robotami budowlano-montażowymi.

Czytaj więcej

Diagnostyka

______

Przeprowadzamy diagnostykę materiałów, urządzeń, badania termowizyjne, środowiskowe i eksploatacyjne.

Czytaj więcej

Działalność zagraniczna

______

Od prawie 20 lat, z powodzeniem realizujemy projekty we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Czytaj więcej

Sprzedaż ciepła – obrót ciepła

_______

Realizujemy nowatorski projekt poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostawy ciepła sieciowego.

Czytaj więcej
Anna DrekoHome