Polityka prywatności / Pliki Cookies

Polityka prywatności i stosowanie cookies

 1. Informacje o Administratorze Państwa Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.zec-service.com.pl/ jest ZEC Service Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000003844, NIP: 8980015410, REGON: 93006682600000, dalej „Administrator”.

 1. W jaki sposób przetwarzamy dane?

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania Państwa danych, w sytuacjach, w których kontaktują się Państwo z nami (np. telefonicznie, korespondencyjnie lub e-mailowo, w tym przez zakładkę „Kontakt” na naszej stronie internetowej);

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane naszych klientów i kontrahentów oraz ich pracowników / współpracowników, dane innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na naszych stronach internetowych.

W związku z tymi relacjami możemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

 1. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych?

W związku z powyższymi relacjami przetwarzamy dane w następujących celach:

 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).
 1. Podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest:
 • nasz prawnie uzasadniony interes w postaci kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji, oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie jako osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • realizacja naszych obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego.

 1. Jak długo będą przetwarzane dane?

Państwa dane udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

 

 1. Jakie Prawa Państwu przysługują?

W każdej chwili mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych;
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych,
 • usunięcia danych;
 • przenoszenia danych które dostarczyli Państwo administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: ……………………………………..

 1. Kto jest odbiorcą Państwa danych?

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, podmioty wspierające w obsłudze strony internetowej, firmom kurierskim,  dostawcom usług marketingowych oraz kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora, firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, firmom świadczącym usługi audytorskie (np. niezależni biegli rewidenci), innym firmom a także podmiotom świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów,

 1. Pliki „COOKIES”

Strona internetowa korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „cookies”, czyli danych informatycznych, przechowywanych w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej Zec Service służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w na stronie internetowej oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości, nie zbierając przy tym żadnych informacji pozwalających na ich identyfikację.

Brak zmiany po Państwa stronie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej.

W ramach strony internetowej stosowane są cookies:

 • „stałe” – pozostają na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia;
 • „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu   końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Mają Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 1. Google Analitycs

Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Państwa z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że mogą państwo zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 1. Informacje dodatkowe

W przypadku korzystania ze strony internetowej ZEC Service mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze strony internetowej w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności strony internetowej zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies. 

Anna DrekoPolityka prywatności