Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Stefan Sterc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Dreko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marian Waszak – Sekretarz Rady Nadzorczej


Zarząd

Krzysztof Dreko – Prezes Zarządu

Eugeniusz Peliński – Członek Zarządu

Remigiusz Nowak – Członek Zarządu

Maciej Gajewski – Członek Zarządu


Kadra Zarządzająca

Krzysztof Dreko – Dyrektor Generalny

Remigiusz Nowak – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Eugeniusz Peliński – Dyrektor ds. Handlowych

Maciej Gajewski – Dyrektor Techniczny

Anna DrekoWładze Spółki