Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Stefan Sterc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anita Białek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Waszak – Sekretarz Rady Nadzorczej


Zarząd

Wiesław Dreko – Prezes Zarządu


Kadra Zarządzająca

Krzysztof Dreko – Dyrektor Generalny (Prokurent Spółki)

Remigiusz Nowak – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych (Prokurent Spółki)

Eugeniusz Peliński – Dyrektor ds. Handlu i Organizacji Produkcji (Prokurent Spółki)

Janusz Krystowski – Dyrektor Techniczny

Anna DrekoWładze Spółki