Kontakt

KONTAKT

_______

Wrocław – siedziba główna – Sekretariat
tel. +48 605 732 652
tel. +48 71 32 38 650

Kraków – Kierownik oddziału – Grzegorz Sroka
tel. +48 886 883 242

Inspektor Ochrony Danych
iodo@zec-service.com.pl

Zielona Góra – Kierownik centrum – Jacek Spaczyński
tel. +48 532 519 263


Dane Spółki

_______

nazwa ZEC SERVICE Sp. z o. o.
siedziba główna ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
kapitał zakładowy  4 842 500 zł
konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.
18 1090 1522 0000 0000 5201 9283
NIP 898-00-15-410
VAT UE PL8980015410
REGON 930066826
KRS 3844
Dokumenty Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy.

Formularz kontaktowy

_______

Anna DrekoKONTAKT