Kontakt

KONTAKT

_______

Wrocław – siedziba główna – Sekretariat
tel. +48 605 732 652
tel. +48 71 32 38 650

fax +48 71 32 38 660

Kraków – Kierownik oddziału – Grzegorz Sroka
tel. +48 886 883 242

Zielona Góra – Kierownik centrum – Jacek Spaczyński
tel. +48 532 519 263

Inspektor Ochrony Danych
iodo@zec-service.com.pl


Dane Spółki

_______

nazwa ZEC SERVICE Sp. z o. o.
siedziba główna ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
kapitał zakładowy  4 842 500 zł
konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.
18 1090 1522 0000 0000 5201 9283
NIP 898-00-15-410
VAT UE PL8980015410
REGON 930066826
KRS 3844
Dokumenty Spółki przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy.

Formularz kontaktowy

_______

Materiały dla kontrahentów

Ogólne Warunki Umów OWU w wersji obowiązującej od dnia 13.04.2018 r. – pobierz

Ogólne Warunki Umów OWU w wersji obowiązującej od dnia 01.03.2020 r. – pobierz

Ogólne Warunki Umów OWU w wersji obowiązującej od dnia 28.04.2022r. – pobierz

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu odbioru – pobierz

Załącznik nr 2  – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy – pobierz

Załącznik nr 3 – Polityka bezpieczeństwa pracy ZEC SERVICE Sp. z o.o.  wraz z Zasadami kardynalnymi i BHP – pobierz

Załącznik nr 3d – Polityka Jakości, Środowiska i BHP  – pobierz

Anna DrekoKONTAKT