Działalność zagraniczna

Od 2002 roku bierzemy aktywny udział w przetargach międzynarodowych w ramach usług dla przemysłu i energetyki, na wykonawstwo prac dla podmiotów zagranicznych. Naszą jakość prac i terminowość realizacji potwierdza szereg prac zrealizowanych dla zagranicznych zleceniodawców oraz zawarcie umów ramowych.

Współpraca z Europejską Organizacją Badań Nuklearnych z siedzibą w Genewie zaowocowała zawarcie Umowy Ramowej. Od lat, z powodzeniem realizujemy projekty we współpracy z CERN. Na rzecz CERN zrealizowaliśmy:

  • dostawę i montaż instalacji rozdzielczej gazu na konstrukcji jarzma CMS
  • wykonanie i montaż rurociągów ze stali nierdzewnej dla chłodzenia mionów na jarzmie bębna CMS
  • dostawę i montaż instalacji rurociągów ze stali nierdzewnej w tunelach przesyłowych TI 2 i TI 8
  • wykonanie systemu chłodzenia wodą na konstrukcji jarzma CMS
  • dostawę i montaż instalacji systemów chłodzenia gazowego na okuciu górnym zestawu paliwowego dysku YE 1
  • dostawę i montaż instalacji chłodniczych dla podziemnych konstrukcji CNG
  • dostawę i montaż podziemnych instalacji chłodniczych dla detektora CMS w punkcie 5 LHCLHC

Obecnie prowadzimy prace w zakresie serwisu ww. instalacji.

We wrześniu 2019 roku podpisaliśmy umowę ramową i rozpoczęliśmy współpracę ze szwedzką firmą VALMET AB w zakresie prac spawalniczo-monterskich w elektrociepłowniach na terenie Szwecji.

Na zlecenie RAFAKO S.A. w 2019 roku zrealizowaliśmy prefabrykację wraz z dostawą palników pyłowych dla kotła K-1 oraz kotła K-2 dla projektu LOMBOK. Przeznaczeniem palników była Elektrownia Lombok w Indonezji.

W latach 2017-2019 wykonaliśmy prace modernizacyjne kotłów gazowych na zlecenie SIEMENS AG OSTERREICH w Elektrowni Gazowej „Delimara Power Station” na Malcie.

Od maja do czerwca 2016 roku przeprowadziliśmy prefabrykację i montaż orurowania pieców nr 107 i 106 dla Rafinerii Unipetrol-Litvinov Technip.

W Hajfie (od kwietnia do maja 2016 roku) zrealizowaliśmy remont 29 wymienników ciepła na obszarze instalacji CAOL-OLEFINS należących do spółki BAZAN Group Oil Refineries Ltd.

Kontynuacją współpracy  był remont 28 wymienników ciepła zlokalizowanych na obszarze instalacji FUEL UNIT_HDS spółki BAZAN Group Oil Refineries Ltd, przeprowadzony w okresie od lipca do sierpnia 2016 roku.

Anna DrekoDZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNA