RODO

Informacja w zakresie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku ma zastosowanie nowe  „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, dalej „RODO”. Zgodnie z przepisami RODO, Administrator Danych Osobowych powinien wypełnić wobec osób fizycznych, których dane przetwarza, obowiązek informacyjny.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją w zakresie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
Informujemy również, że aktualna treść Informacji w zakresie zmiany przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) po 25.05.2018 jest publikowana na stronie internetowej ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Anna DrekoRODO