Realizacje z roku 2022

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń, instalacji energetycznych oraz przemysłowych

PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Oddział Wybrzeże

PGNiG TERMIKA S.A.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

KGHM S.A.

INNE

Utrzymanie ruchu, serwis i eksploatacja

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

EC ZIELONA GÓRA

INNE

Inżynieria cieplna

Prace elektryczne

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.

Prefabrykacja

FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A.

Anatola DrekoRealizacje 2022