Realizacje z roku 2019

Usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń, instalacji energetycznych oraz przemysłowych

Produkcja detali i podzespołów

Utrzymanie ruchu, serwis i eksploatacja

  • brak

Inżynieria cieplna

OTIS INVESTMENT Sp. z o.o.,  Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. – Wykonanie przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDN700/250/125  przy ul. Jabłecznej – Borowskiej, na sieć ciepłowniczą po nowej trasie w technologii rur i elementów preizolowanych 2xDN700/250/125.

Realizacja od 29.04.2019 do 15.09.2019 r. Wartość – 865.000,00 zł

Działalność zagraniczna

Anna DrekoRealizacje 2019