ZEC SERVICE

ZEC SERVICE Sp. z o. o. została powołana 1 lipca 1992 r., w wyniku outsourcingu działalności remontowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocław.
W latach 1992 – 2009 ZEC SERVICE należała do wiodących spółek Grupy Kapitałowej Kogeneracji S.A. Obrana kierunkowa strategia rozwoju, której głównym założeniem było efektywne zagospodarowanie potencjału produkcyjnego, optymalizacja kosztów związanych z remontami oraz uzyskanie dodatniej dynamiki przychodów poprzez skupienie się na nowej przestrzeni rynkowej, pozwoliła na rozpoczęcie procesu restrukturyzacji spółki. W dniu 29 czerwca 2009 r. ZEC SERVICE nabyła udziały własne w celu ich umorzenia. Źródłem finansowania transakcji był czysty zysk spółki wygenerowany w poprzednim roku obrotowym.

Obecnie ZEC SERVICE jest podmiotem niezależnym z kapitałem polskim, zatrudniającym ponad 430 specjalistów.

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 32 38 650
tel. 71 32 38 660
biuro@zec-service.com.pl

Anna GałekZEC SERVICE