Władze Spółki

Zarząd

Wiesław Dreko – Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza

Stefan Sterc – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anita Białek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Waszak – Sekretarz Rady Nadzorczej


Prokurenci Spółki

Krzysztof Dreko – Dyrektor Generalny

Zofia Ćmiech – Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy

Eugeniusz Peliński – Dyrektor ds. Handlu i Organizacji Produkcji

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 32 38 650
tel. 71 32 38 660
biuro@zec-service.com.pl

Anna GałekWładze Spółki