Oddziały

Oddział Wykonawczy

Posiadane uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji specjalistycznych usług w branży energetyki zawodowej i przemysłowej pozwalają firmie na wykonywanie prac o wysokim stopniu utrudnień technicznych.

 • Kotłów parowych i wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi tj.
 1. wymiana powierzchni ogrzewalnych (komory, pęczki konwekcyjne, podgrzewacze wody),
 2. młyny węglowe, podajniki węgla, odżużlacze, obrotowe podgrzewacze powietrza,
 3. filtry i elektrofiltry (w części mechanicznej i izolacyjnej), zdmuchiwacze popiołu,
 4. kanały powietrza i spalin,
 5. przewody mieszanki pyło-powietrznej,
 6. wentylatory powietrza i spalin,
 7. odgazowywacze wody,
 8. remonty walczaków,
 • Urządzeniami pomocniczych turbozespołów i maszynowni,
 • Rurociągów i armatury przemysłowej na dowolne media i ciśnienia,
 • Suwnic, żurawi, wciągników i wciągarek,
 • Sprężarek i wentylatorów,
 • Instalacjami biomasy.
 • Kompleksowa modernizacja i rozruch technologiczny pompowni wody czystej, surowej, melioracyjnych i przewałowych,
 • Modernizacja układów pompowych (wraz z wymianą przepustnic),
 • Montaż i demontaż sit obrotowych ze stali kwasoodpornej,
 • Remonty główne i bieżące pomp, w tym: wody chłodzącej, zasilających, kondensatu, sieciowych,
 • Remonty urządzeń stacji przygotowania wody do celów technologicznych,
 • Zabezpieczenia antykorozyjne wewnętrznych powierzchni zbiorników wody zdemineralizowanej i wody zmiękczonej,
 • Prefabrykacja i montaż rurociągów wodnych i konstrukcji ze stali kwasoodpornej wraz z wykonaniem prób ciśnieniowych.
 • Instalacjami biomasy
 • kanałów spalin,
 • powierzchni ogrzewalnych komory.

Oddział Produkcyjny

Posiadane zaplecze produkcyjno – remontowe o wysokim standardzie uzbrojenia technicznego umożliwia spółce wykonywanie detali i półwyrobów do konstrukcji stalowych, w tym spawanych elementów konstrukcyjnych jak i detali o wysokim stopniu skomplikowania.

 • cięcia laserowego metali, wykonywanych za pośrednictwem:

-wypalarki laserowej model Platino 1530, charakteryzującą się bardzo wysoką wydajnością i jakością wypalania (zasięg osi maszyny X-3 000 mm, Y-1 500 mm, Z-150 mm, grubość cięcia blach stalowych zwykłej jakości g = 20mm , stali austenitycznych g = 10 mm),

-wielkogabarytowej wypalarki laserowej model Maximo, charakteryzującą się bardzo wysoką wydajnością i jakością wypalania (zasięg osi maszyny X-15 000 mm, Y-3 000 mm, Z-150 mm, grubość cięcia blach stalowych zwykłej jakości g = 20mm, stali austenitycznych g =12 mm),

 • produkcji detali i podzespołów do pudeł lokomotyw, wózków jezdnych oraz przyrządów sprzedawanych na rynku UE.
 • W tym zakresie realizujemy zadania m.in. dla firmy BOMBARDIER TRANSPORTATION Polska Sp. z o.o.
 • obróbki skrawaniem części, w tym frezowanie CNC w pełnym zakresie do długości elementów L = 5000 mm,
 • obróbki plastycznej, w tym na prasach krawędziowych CNC o linii gięcia do L= 4000 mm,
 • wyżarzaniu połączeń spawanych poprzez sterowanie komputerowe,
 • obróbki strumieniowo-ściernej przy użyciu śrutownicy przelotowej firmy GIETART – GW 1500-415 (podstawowe parametry detali obrabianych: szer. detalu 1500 mm, wys. 500 mm)
 • wytwarzania, montażu i naprawy spawanych konstrukcji klasy 1,2,3, a w szczególności: stalowych, budowlanych, taboru kolejowego i rurociągów ciepłowniczych,
 • spawania stali austenitycznych, stali niestopowych konstrukcyjnych, stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości o grubości 5-100 mm poprzez wykorzystanie takich metod spawania jak: gazowe, łukowe elektrodami otulonymi MAG, i TIG,
 • regeneracji części: maszyn i urządzeń cieplno-mechanicznych oraz narzędzi skrawających.

Oddział Eksploatacyjny

Oddział Eksploatacyjny realizuje zadania z zakresu eksploatacji instalacji technicznych będących własnością Zleceniodawcy. W ramach prowadzonej eksploatacji firma wykonuje konserwacje, remonty bieżące, naprawy główne oraz pełną obsługę w celu zapewnienia bezawaryjnego działania infrastruktury technicznej Zakładu. Ponadto realizowane są również zadania z zakresu przyłączy sieci cieplnych, budowy węzłów cieplnych i instalacji przemysłowych

całodobowa obsługa w zakresie utrzymania ruchu urządzeń w pełnej sprawności technicznej tj. maszyn, sieci i instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, cieplnych i parowych, wodnych i wodno-kanalizacyjnych, gazów technicznych, sprężonego powietrza, w tym również:

 • usuwanie zakłóceń, awarii urządzeń i instalacji,
 • usuwanie bieżących drobnych usterek w budynkach, budowlach i pomieszczeniach produkcyjnych, a także zewnętrznych i wewnętrznych sieciach mediów energetycznych,
 • wykonywanie przeglądów i prac remontowych urządzeń technologicznych i technicznych,
 • remonty poawaryjne, w tym naprawy urządzeń poddozorowych, prace konserwacyjne,
 • prace związane z usuwaniem zagrożeń awaryjnych,
 • wykonywanie doraźnych napraw i usuwanie awarii zewnętrznych i wewnętrznych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
 • dyżury pogotowia oraz praca brygad zmianowych,
 •     z KOGENERACJĄ S.A. oddział realizuje prace na terenie Portu, polegające na kompleksowej obsłudze składowiska paliwa węglowego oraz biomasowego od rozładunku poprzez prawidłowe składowanie, aż po podawanie paliwa do instalacji.
 •     z Renevis Inżynieria Środowiska Sp. z o. o. oddział wykonuje prace na składowiskach ubocznych produktów spalania w EC Czechnica oraz w Kamieniu.

Oddział Elektryczny

Prowadzi kompleksową działalność usługową w zakresie realizacji i wykonawstwa specjalistycznych remontów, montaży i modernizacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń. Ponadto spółka posiada pełne uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych.

 • Montaże, remonty i konserwacje urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w tym Rozdzielni, Napędów, Transformatorów, Elektrofiltrów oraz linii zasilających oraz instalacji oświetleniowych i grzejnych.
 • Montaże, remonty i modernizacje układów AKPiA
 • Kompletacje, montaże i uruchamianie układów elektroenergetycznych
 • Badania i pomiary urządzeń elektroenergetycznych
 • Serwis sieci i urządzeń
 • Utrzymanie ruchu urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA
 • Prace związane z wykonaniem systemów ochrony przed pożarem, obejmujące:
 1. doradztwo techniczne,
 2. kompletację i dostawę materiałów i urządzeń,
 3. montaż obiektowy i uruchomienie systemu,
 4. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 5. eksploatację i konserwację wykonanych instalacji,
 6. rozbudowę systemu, modernizację wynikającą ze zmiany funkcji obiektu przy ew. zmianie tej funkcji.

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 32 38 650
tel. 71 32 38 660
biuro@zec-service.com.pl

Anna GałekOddziały