Artykuł

Technolog ds. przygotowania i rozliczania produkcji

on 27 listopada 2019

Zakres obowiązków obejmował będzie obsługę prac wykonywanych na rzecz PGE EC Kraków
w oparciu o zapisy umowy serwisowej.

Pracując u nas będziesz odpowiadać za:

 • opracowywanie i uzgadnianie z przedstawicielami zleceniodawcy wycen poszczególnych robót,
 • stały kontakt z inspektorami nadzoru zleceniodawcy w zakresie poleceń na pracę,
 • współpracę z mistrzami robót w zakresie doboru technologii, narzędzi i składu osobowego brygad remontowych,
 • dobór i przygotowanie zapotrzebowań materiałowych i sprzętowych niezbędnych do realizacji zadań,
 • rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • rozliczanie zleceń remontowych poprzez przygotowanie protokołów finansowych
  z wykonanych czynności,
 • wykonanie i przekazywanie zleceniodawcy wszystkich niezbędnych dokumentów, opisanych w umowie serwisowej.

Wymagania:

 • zapoznanie się, znajomość i stałe korzystanie z katalogu czynności wynikających
  z umowy serwisowej,
 • wskazane wykształcenie wyższe techniczne (energetyka), minimum średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technologa (kosztorysanta),
 • dobra znajomość rysunku technicznego,
 • dobra znajomość systemu Microsoft Office.

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie podstawowe oraz motywacyjne składniki zmienne
 • Dojrzałą organizację, dla której liczą się ludzie
 • Dobrą atmosferę w pracy i jasne zasady zarządzania
 • Bezpieczeństwo – w oparciu o nasz program ŚWIADOMOŚĆ
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, wczasy pod gruszą/dopłata do wypoczynku dzieci)
 • Specjalistyczne szkolenia
Anna DrekoTechnolog ds. przygotowania i rozliczania produkcji