Materiały dla kontrahentów

Ogólne Warunki Umów OWU w wersji obowiązującej od dnia 13.04.2018 r. – pobierz

Załącznik nr 1 – Wzór protokołu odbioru – pobierz

Załącznik nr 2  – Wzór gwarancji należytego wykonania umowy – pobierz

Załącznik nr 3 – Polityka bezpieczeństwa pracy ZEC SERVICE Sp. z o.o.  wraz z Zasadami kardynalnymi i BHP – pobierz

Załącznik nr 3d – Polityka Jakości, Środowiska i BHP  – pobierz

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 32 38 650
tel. 71 32 38 660
biuro@zec-service.com.pl

Anna GałekMateriały dla kontrahentów