Artykuł

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

on 22 lutego 2017

Remont kotła właściwego OP-650 050 oraz rurociągów wysokoprężnych na bloku nr 8 – remont i wymiana części ciśnieniowej oraz remont palników

Anna GałekPGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.