Systemy zapewnienia jakości

W ZEC SERVICE odpowiednia jakość wykonania poszczególnych prac na etapach: wytwarzanie, naprawa i modernizacja ma zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność konstrukcji przemysłowej oraz na warunki jej eksploatacji. Dlatego też, ostateczna jakość realizowanych zadań w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego jest sumą czynników związanych z zasadniczymi aspektami występującymi w procesie wytwarzania tj. aspektami materiałowymi, wynikającymi z prawidłowego technicznego i technologicznego wykorzystania odpowiedniej jakości materiałów, aspektami osobowymi, wynikającymi z posiadanych uprawień i kwalifikacji pracowników oraz aspektami zakładowymi tj. posiadanymi uprawnieniami do realizacji danych zadań. Co więcej, powyższe czynniki są ujęte we wdrożonych systemach zapewnienia jakości według standardów i norm krajowych i europejskich. W efekcie, wprowadzone oraz realizowane procedury zapewniają efektywne wykonywanie zadań oraz eliminują ryzyka związane z wykonywaniem zadań w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych po stronie Inwestora.

Zadania specjalistyczne w strukturach ZEC SERVICE realizowane są w Oddziale Wykonawczym, Oddziale Produkcyjnym, Oddziale Eksploatacyjnym i Oddziale Elektrycznym

ZEC SERVICE Sp. o. o. posiada także uprawnienia w zakresie:

 • modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
 • naprawy urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
 • naprawy urządzeń dźwignicowych;
 • wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych;
 • wytwarzania w zakresie montażu urządzeń ciśnieniowych.

ZEC SERVICE zgodnie z przepisami prawa oraz w ramach posiadanych uprawnień wytwarza:

 • zbiorniki ciśnieniowe
 • zbiorniki bezciśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących, materiałów ciekłych zapalnych
 • kotły parowe, kotły wodne
 • elementy kotłów, w tym m.in. wężownice, komory, trójniki, kolanka
 • rurociągi parowe oraz ich elementy
 • stalowe konstrukcje budowlane
 • podzespoły taboru kolejowego (nie spawane)
 • aparaturę chemiczną, procesową
 • WUDT/UC/2003 – Urządzenia Ciśnieniowe
 • Dyrektywy: 2014/68/UE
 • spawanie łukowe EO-111
 • spawanie metodą TIG-141
 • spawanie elektrodą topliwą MAG-135
 • spawanie gazowe G-311
 • spawanie kombinowane TIG/EO-141/111
 • wypalanie laserowe
 • Grupy materiałowe 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 wg ISO CR 15608

Pracownicy wykonujący spawanie:

 • Spawacze posiadają uprawnienia UDT i TÜV wg PN-EN 287 – 1:2007 i PN-EN 9601-1:2015

Pracownicy nadzorujący proces spawania:

 • Główny Spawalnik – IWE
 • Technolodzy Spawalnicy – IWT
 • Kontrolerzy – kwalifikacje VT2 wg PN-EN 473 i PN-EN ISO 9712:2012

Pracownicy wykonujący obróbkę cieplną:

 • Wyżarzacze uprawnieni przez UDT
Anna GałekSystemy zapewnienia jakości