Specjalizacja

ZEC SERVICE posiada innowacyjne zaplecze produkcyjno-remontowe o wysokim standardzie uzbrojenia technicznego oraz niezbędne certyfikaty i uprawnienia do wykonywania prac również o wysokim stopniu utrudnień technicznych. Tym samym, realizuje zadania polegające na wykonywaniu prac specjalistycznych w kilku zakresach tj:

  • usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń, instalacji energetycznych oraz przemysłowych,
  • kompleksowych usługach z zakresu realizacji i wykonawstwa specjalistycznych remontów, montaży oraz modernizacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń,
  • produkcji detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego, w tym spawanych konstrukcji stalowych,
  • usługach serwisowych i eksploatacyjnych instalacji technicznych w obiektach przemysłowych,
  • pracach projektowych i wykonawczych we wszystkich branżach, związanych z modernizacją systemów cieplnych (modernizacja kotłowni wodnych i parowych, sieci cieplnych, inst. co, cwu, wentylacji i klimatyzacji, budowa i montaż węzłów cieplnych),
  • diagnostyce materiałów, urządzeń, badaniach termowizyjnych, środowiskowych i eksploatacyjnych, w tym: wibrodiagnostyka i wibroakustyka – prace realizowane przez spółkę zależną ZEC DIAGPOM
  • obrocie ciepłem tj. sprzedaży oraz rozliczaniu kosztów ciepła sieciowego dostarczonego do poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

ZEC SERVICE to spółka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji specjalistycznych usług w branży energetyki zawodowej i przemysłowej. Na przestrzeni lat zdobyliśmy uznanie naszych partnerów biznesowych i kooperantów w kraju i zagranicą. Efekty naszych prac zostały wielokrotnie nagrodzone m.in. jesteśmy laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, a także Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej, wielokrotnym laureatem plebiscytu Gazel Biznesu,  otrzymaliśmy również trzykrotnie Nagrody Specjalne CERN (CMS Gold Award za lata 2006 i 2008 oraz CMS Crystal Award w roku 2014). Co więcej, nasze kompetencje i umiejętności zostały potwierdzone poprzez audyty zewnętrzne, dzięki temu Spółka posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także spójny z nim System Zapewniania Jakości w Spawalnictwie. Zaś nasza kadra to specjaliści posiadający uprawnienia i wymagane certyfikaty do realizacji projektów inwestycyjnych, w które angażuje się Spółkamówi Wiesław Dreko, Prezes Zarządu ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Anna GałekSpecjalizacja