Specjalizacja

Posiadamy własne zaplecze produkcyjno-remontowe, niezbędne certyfikaty i uprawnienia do realizacji prac w zakresie usług dla przemysłu i energetyki oraz innowacyjnych rozwiązań, dotyczących dostawy ciepła sieciowego.

Każde zadanie traktujemy priorytetowo. Dzięki temu dostarczamy Klientom rozwiązania na światowym poziomie. Wieloletnie doświadczenie naszych Pracowników połączone z praktyką inżynierską, znajomością norm i przepisów prawa krajowego, UE oraz współpracą naszego Działu Kontroli Jakości z jednostkami nadrzędnymi sprawującymi nadzór nad urządzeniami w świetle regulacji krajowych jest najlepszym gwarantem rzetelności i wysokiej jakości usług świadczonych przez ZEC Service Sp. z o. o. od 1992 roku.

Główne obszary działalności Spółki, to:

  • usługi remontowe, modernizacyjne i montażowe urządzeń, instalacji energetycznych oraz przemysłowych w tym: instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w obiektach układów AKPiA urządzeń technologicznych,
  • produkcja detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego, w tym spawanych konstrukcji stalowych,
  • utrzymanie ruchu i usługi serwisowe i eksploatacyjne instalacji technicznych w obiektach przemysłowych,
  • inżynieria cieplna tj. usługi związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, dostawą urządzeń i robotami budowlano-montażowymi we wszystkich branżach, związanych z systemami ciepłowniczymi,
  • diagnostyka materiałów, urządzeń, badaniach termowizyjnych, środowiskowych i eksploatacyjnych,
  • działalność zagraniczna, czyli prace eksportowe w ramach usługi dla przemysłu i energetyki.
  • obrót ciepłem tj. sprzedaż ciepła sieciowego z jednoczesnym rozliczaniem jego kosztów na podstawie faktur, bezpośrednio na odbiorców indywidualnych (do poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych).

ZEC SERVICE Sp. z o. o. została powołana 1 lipca 1992 r., w wyniku outsourcingu działalności remontowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocław.
 W latach 1992 – 2009 ZEC SERVICE należała do wiodących spółek Grupy Kapitałowej Kogeneracji S.A.

Obecnie ZEC SERVICE Sp. z o. o. jest podmiotem niezależnym z kapitałem polskim, zatrudniającym ponad 350 specjalistów.

ZEC SERVICE to spółka z wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji specjalistycznych usług w branży energetyki zawodowej i przemysłowej. Na przestrzeni lat zdobyliśmy uznanie naszych partnerów biznesowych i kooperantów w kraju i zagranicą. Efekty naszych prac zostały wielokrotnie nagrodzone m.in. jesteśmy laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, a także Dolnośląskiej Nagrody Gospodarczej, wielokrotnym laureatem plebiscytu Gazel Biznesu,  otrzymaliśmy również trzykrotnie Nagrody Specjalne CERN (CMS Gold Award za lata 2006 i 2008 oraz CMS Crystal Award w roku 2014). Co więcej, nasze kompetencje i umiejętności zostały potwierdzone poprzez audyty zewnętrzne, dzięki temu Spółka posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także spójny z nim System Zapewniania Jakości w Spawalnictwie. Zaś nasza kadra to specjaliści posiadający uprawnienia i wymagane certyfikaty do realizacji projektów inwestycyjnych, w które angażuje się Spółkamówi Wiesław Dreko, Prezes Zarządu ZEC SERVICE Sp. z o.o.

Anna GałekSpecjalizacja