Przedsiębiorstwo Spółki

Władze przedsiębiorstwa Spółki

Krzysztof Dreko – Dyrektor Generalny

Zofia Ćmiech – Dyrektor ds. Finansowych Główny Księgowy

Eugeniusz Peliński – Dyrektor ds. Handlu i Organizacji Produkcji

Remigiusz Nowak – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych

ZEC SERVICE Sp. z o.o.

_______

ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 32 38 650
tel. 71 32 38 660
biuro@zec-service.com.pl

Anna GałekPrzedsiębiorstwo spółki