Profil działalności

Konsekwentnie realizowana stabilna strategia rozwoju pozwoliła ZEC SERVICE na uzyskanie pozycji znaczącego partnera podejmującego zadania w ramach przedsięwzięć innowacyjnych szczególnie w branży energetyki zawodowej. Ponadto działalność operacyjna realizowana jest również w zakresie: inżynierii cieplnej, usług serwisowych i eksploatacyjnych instalacji technicznych, produkcji elementów konstrukcyjnych, w tym detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego, serwisu urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki.

Celem realizacji zadań specjalistycznych w strukturach ZEC SERVICE powołano Oddział Wykonawczy, Oddział Produkcyjny, Oddział Eksploatacyjny i Oddział Elektryczny …więcej


Od 2003 r. w strukturach ZEC SERVICE została powołana grupa eksportowa w CERN (Europejski Ośrodek Badań Jądrowych), która wykonuje prace w obrębie jednostki detektora CMS, będącego częścią projektu LHC, jak i na infrastrukturze obiektów i urządzeń bezpośrednio z nim związanych. Współpraca z Europejską Organizację Badań Nuklearnych CERN została zainicjowana w 2000 r. w wyniku uzyskania pozytywnych wniosków z audytów, dzięki temu od 2002 r.

ZEC SERVICE bierze udział w przetargach międzynarodowych na wykonawstwo prac dla zagranicznych podmiotów. …więcej


Od 2005 r. w efekcie wspólnego przedsięwzięcia z Kogeneracją S.A. oraz Fortum Power & Heat Polska Sp. z o.o. w strukturach ZEC SERVICE funkcjonuje Oddział Energetyki Cieplnej (OEC). Oddział ten realizuje kompleksową usługę energetyczną, która polega na opracowaniu, przygotowaniu i wdrożeniu planu zaopatrzenia w ciepło tj. od momentu analizy możliwości przyłączenia danego Obiektu do sieci ciepłowniczej, poprzez proces projektowy, wykonawczy, w tym również zaprojektowanie modelu partycypacji w kosztach związanych z koniecznością dostosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych, aż do obsługi serwisowej.

Ponadto wdrożony w spółce system zarządzania obrotem ciepła, pozwala na jednoczesne rozliczenie kosztów bezpośrednio na indywidualnych użytkowników na podstawie comiesięcznych faktur VAT. …więcej

Anna DrekoProfil działalności