Branże

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i konstruowaniu rozwiązań wspierających potencjał rozwojowy firm z branż przemysłowych. Naszym celem strategicznym jest podnoszenie efektywności pracy oraz efektywnego wykorzystywania maszyn i urządzeń przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań innowacyjnych w skomplikowanych ciągach technologicznych z zachowaniem bezpieczeństwa i komfortu pracy załogi oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa środowiskowego. Tym samym, firmy wprowadzając nasze rozwiązania projektowe uzyskują lepszą wydajność i produktywność oraz zmniejszają ryzyko strategiczne prowadzenia działalności. Dlatego też, każde zadanie traktujemy priorytetowo. Dzięki temu, projektujemy, modernizujemy oraz dostarczamy instalacje i urządzenia przemysłowe na poziomie porównywalnym z oferowanymi rozwiązaniami stosowanymi poza granicami naszego kraju.

Realizujemy specjalistyczne usługi diagnostyczne, remontowe, montażowe i modernizacyjne dla elektrowni i elektrociepłowni oraz innych firm z branży energetycznej. W toku dywersyfikacji działalności wypracowaliśmy innowacyjne metody oraz zdobyliśmy doświadczenie pozwalające na podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających realizację kontraktów dla przemysłu ciężkiego, petrochemicznego i chemicznego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w produkcji seryjnej detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego, w tym spawanych konstrukcji stalowych oraz jednostkowej produkcji podzespołów i urządzeń specjalistycznych dla energetyki i przemysłu.

W ramach umów z partnerami biznesowymi realizujemy usługi serwisowe instalacji i urządzeń oraz usługi eksploatacyjne instalacji technicznych i ciągów technologicznych w obiektach przemysłowych i energetycznych.

Wykonujemy prace projektowe i wykonawcze dla wszystkich branżach, związanych z modernizacją systemów cieplnych, szczególnie w zakresie modernizacji i budowy kotłowni wodnych i parowych, sieci cieplnych, inst. co, cwu, wentylacji i klimatyzacji oraz węzłów cieplnych.

Realizujemy projekt, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zwiększenie dostępności ciepła sieciowego. W efekcie, wypracowaliśmy kompleksową usługę energetyczną, polegającą na zarządzaniu obrotem ciepła na podstawie zawartych porozumień z partnerami biznesowymi (Deweloperem/Zarządcą/Właścicielem obiektu). Tym samym oferujemy nadzór, realizację oraz wsparcie podczas procesu przyłączenia obiektu do cieplnej sieci dystrybucyjnej, jak również podjęcie czynności formalno-prawnych, projektowych, wykonawczych, następnie dostarczenie ciepła, a co się z tym wiąże przejęcie zadań rozliczeniowych, windykacyjnych oraz serwisowania majątku, urządzeń i instalacji cieplnych. Ponadto, wdrożony przez nas system zarządzania obrotem ciepła, pozwala na jednoczesne rozliczenie kosztów bezpośrednio na indywidualnych użytkowników na podstawie comiesięcznych faktur VAT.

Z powodzeniem realizujemy projekty we współpracy z CERN (Europejską Organizacją Badań Nuklearnych). Od 2002 r. bierzemy aktywny udział w przetargach międzynarodowych na wykonawstwo prac dla podmiotów zagranicznych. W ramach prac eksportowych realizowaliśmy między innymi remonty instalacji petrochemicznych w rafineriach w Czechach i Izraelu oraz dostawy podzespołów spawanych i detali dla przemysłu kolejowego.

Anna GałekBranże